Emne 18 - Microsoft 365 for systemansvarlige

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI118
Microsoft 365 for systemansvalige
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Fordel med grunnleggende IT forståelse, både lokal og i sky.
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten har:

- Kunnskap om hvordan Microsoftplattformen gjør det enkelt for ansatte å jobbe på nye og mer produktive måter, fra hvor som helst og på hvilken som helst enhet.
- Kunnskap om hvordan du kan samarbeide med teamet ditt, uansett hvor du er. Forbedre produktivitet og resultater.
- Kunnskap om hvilke produkter som inngår i Microsoft 365 suiten: Exchange Online, OneDrive For Business, SharePoint Online og Teams.
- Kunnskap om hva som er god praksis i industrien, og hvordan holde seg oppdatert på dette.
- Kunnskap om en moderne design- og implementeringsstrategi for å sikre skytjenester fra en rekke trusler, både eksterne og interne.

FERDIGHETER
Studenten kan:

- Konfigurer og administrer brukere, enheter og data i Microsoft 365 administrasjonsportalen.
- Bruke grunnleggende verktøy for å tilpasse og skreddersy en løsning som er laget for å oppfylle behovene i en organisasjon.
- Moderne distribusjonsmetoder og oppdateringsmodeller.
- Systematisk vurdere sikkerheten til et gitt system.
- Beskytte bedriftsdata mot trusler interne og eksterne trusler

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten har:

- Innsikt i hvilke grunnleggende applikasjoner som er nødvendige for å få utført arbeid i en moderne virksomhet
- Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/ yrket
- Kan bygge relasjoner med fagfeller gjennom aktiv deltakelse i ulike digitale kanaler

Innhold:

I dette faget skal vi se på hvordan vi kan benytte Microsoft 365 suiten som plattform for en organisasjon i skyen. I faget skal vi administrere brukere, tjenester og sørge for sikker tilgang til disse tjenestene. I løpet av kursets moduler vil en få en grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være en organisasjon i skyen og hvordan de kan beskytte virksomheten mot de farene som finnes. Blant annet skal dagens sikkerhetsbilde tas opp og en del reelle sikkerhetsproblemer vil forklares, med den hensikt å kunne bistå virksomheter med å forbedre sin sikkerhet.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen som består av en casebasert prosjektoppgave.

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Tor Ivar Melling

Læremidler:

I dette kurset benyttes egenutviklede ressurser, både tekstbasert, presentasjoner og video, sammen med utvalgte ressurser på internett.


Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023