Emne 2 - Office365

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI102
Office365
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Erfaring med bruk av PC..
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten har:

- kunnskap om de ulike applikasjonene og tjenestene i Office 365, og deres overordnede bruksområder
- kunnskap om og kan forklare sentrale begreper og funksjoner fra produkt- og tjenesteporteføljen til Office 365
- kunnskap om samarbeidsmuligheter som finnes i Office 365
- kunnskap om og kan redegjøre for Office 365 sine muligheter som digitalt kontorstøttesystem
- innsikt i OneDrive sin rolle som fundament for samhandling og fildeling i øvrige applikasjoner og tjenester


FERDIGHETER
Studenten kan:

- benytte et utvalg av produktene og tjenestene i Office 365
- oppdrive overordnet dokumentasjon knyttet til de ulike applikasjoner og tjenester for å løse problemer eller tilegne seg ny informasjon
- anvende applikasjonene i Office 365-porteføljen til å samarbeide med andre
- anvende OneDrive på en hensiktsmessig måte (i samspill med øvrige applikasjoner i Office 365)
- finne og henvise til informasjon og fagstoff innenfor Office 365 og vurdere relevansen


 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan:

- formidle og ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter på en selvstendig måte i en bedrift som ønsker å ta i bruk Office 365.
- foreslå hvilke applikasjoner og tjenester fra Office 365 som er hensiktsmessig å innføre i en virksomhet, og fasilitere innføring av disse på egen arbeidsplassInnhold: Dette kurset omhandler Office 365 og gir kandidatene en grunnleggende innføring i bruk av Office 365 samt mer inngående kjennskap til ulike deler av produktporteføljen. Aktuelle tema er: OneDrive, fildeling, sikkerhet i O365, verktøy på tvers av applikasjoner, OneNote, Teams, samskiving, Outlook, Office 365 på ulike enheter, MS Office i O365.


Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning: Nettbasert hjemmeeksamen.

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Jostein Lund

Læremidler: I dette kurset benyttes egenutviklede ressurser, både tekstbasert, presentasjoner og video, sammen med utvalgte ressurser på internett og lærebok.

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023