Emne 8 - Azure

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI108
Azure
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Erfaring med bruk av PC.
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten har:

- Kunnskap om noen av de ulike tjenestene som blir mest brukt i Azure, deriblant Virtuelle maskiner, SQL-databaser og flere.
- Kunnskap om og skal kunne forklare prinsippene Privat, Public og Hybrid Cloud.
- Kunnskap om SaaS PaaS, IaaS og eksempler på disse.
- Kunnskap om fleksibilitet, muligheter og begrensninger i skytjenester.
- Noe kunnskap om hvilke sikkerhetsmessige og politiske utfordringer sky-tjenester kan medføre.

FERDIGHETER
Studenten kan:

- Bruke et utvalg av tjenestene som Azure tilbyr, deriblant Virtuelle Maskiner.
- Konseptuelt planlegge et fungerende system som kombinerer ulike tjenester igjennom Azure
- Planlegge og styre kostnader i Azure
- Grunnleggende sammenligne fordeler og ulemper mellom forskjellige sky-leverandører. Hovedsakelig Azure, AWS, GCP.

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan:

- Begrunne og undersøke på vegne av en bedrift muligheten for skytjenester, eventuelt hvilken kombinasjon som er best tilpasset bedriften. Deretter kunne innføre noen av disse tjenestene.
- Kostnadsmessig begrense hvilke tjenester som er hensiktsmessig for en viss bedrift.
- Ta hensyn til sikkerhet og at bedrifter kan være underlagt lovgivning som setter begrensinger på sky-tjenester.

Innhold:

Dette kurset omhandler skytjenesten Azure og skal gi brukerne av kurset en grunnleggende innføring i hva Azure er og hvordan Azure kan brukes. Kurset ser også på det konseptuelle bak hva vi i dag anser som sky, samt at vi går nærmere inn på hva som er mulig gjennom skytjenester, med hovedfokus på Azure.


Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen som består av en casebasert prosjektoppgave.

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Tor Atle Hjeltnes og Emil Antoni Brasø

Læremidler: Egenutviklede leksjoner på både tekst og video-form, samt et utvalg med ressurser fra Microsoft som omhandler Azure.

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023