Emne 9 - Drift av Windows Server

Emnekode:
Emnenavn:
Faglig nivå:
Omfang:
Undervisningsspråk:
Forkunnskapskrav:
Anbefalte forkunnskaper:
Forventet læringsutbytte:
DRI109
Drift av Windows Server
Fagskole - IT-drift
6 Studiepoeng
Norsk
Ingen
Erfaring med bruk av PC.
Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

KUNNSKAPER
Studenten har:

- har innsikt i drift av nettverk basert på Windows Server
- kjenner til hvilke verktøy som kan brukes for administrasjon av nettverk og virtuelle maskiner

FERDIGHETER
Studenten kan:

- installere Windows Server med roller og tjenester
- opprette og konfigurere Active Directory
- opprette brukere, grupper og tilgangskontroll
- benytte Group Policy til å sette sikkerpolicy, installere skrivere og programvare og administrere tjenester
- opprette og konfigurere lokale og vandrende (roaming) profiler
- utvikle, tilpasse og implementere innloggingsscript for brukerne
- sette opp og drifte lokale og delte skrivere
- rulle ut operativsystemer og applikasjoner
- opprette og administrere virtuelle maskiner og nettverk

 

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan:


- perspektiv og kompetanse i å velge riktige og tilpassete driftsløsninger
- kompetanse i å formidle driftsterminologi, både muntlig og skriftlig

Innhold:

Installasjon av tjenermaskin med Active Directory og tilkobling av arbeidsstasjoner. Installere roller og tjenester (Roles and Features). Oppsett av brukerrettigheter, profiler, Group Policy, fjerndrifting, utskriftsmiljø, nettverk og virtualisering.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Nettbasert asynkron undervisning med øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: Et antall obligatoriske øvinger som må godkjennes for å kunne gå opp til vurdering i emnet.
Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen som består av en casebasert prosjektoppgave.

Karakterskala: A – F, hvorav A er best og F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Emneansvarlig: Jostein Lund

Læremidler: I dette kurset benyttes egenutviklede ressurser, både tekstbasert, presentasjoner og video, sammen med utvalgte ressurser på internett.

Datoer

Påmeldingsfrist: 25.01.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 25.01.22

Skoleslutt: Desember 2023