Undervisningsopplegget

Undervisningen forgår i TISIPs kurslokaler i Trondheim. Undervisningen er lagt opp slik at vi starter med å bygge opp en teoretisk kompetanse hos deg som student. Etter disse innledende ukene vil vi legge mer og mer praksisarbeid på datalaboratorium. Dette vil bidra til at du som student vil opparbeide deg både den teoretiske og praktiske kunnskapen som er nødvendig for å bistå i daglig drift av nettverk.

Studiet tilbys på dagtid over 6 måneder. Det vil daglig bli lagt opp til 7 timer med undervisning, datalaboratorium og øvingsarbeid. Opplegget er laget slik at det i svært liten grad skal være behov for skolearbeid i fritiden. Arbeidsdagen på skolen skal være tilstrekkelig til å tilegne seg den kunnskapen som kreves i de ulike modulene.

Datoer

Påmeldingsfrist:
Oppstart:

Skoleslutt:

Studiehåndbok

Studiehåndboka for 2015/2016 inneholder praktisk informasjon, fagplaner, forskrifter, reglement mm.