Pris

  • Fagskoleutdanningen går over 26 studieuker. I tillegg kommer eventuell jule- / vinter- eller sommerferie.
  • Fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT og gir samlet 36 fagskolepoeng i studiebelastning.
  • Fagskolen strekker seg delvis over 2 semester (1 semester = 30 fagskolepoeng).
  • For å kunne gå opp til eksamen og få godkjent utdanningen kreves det et oppmøte på minimum 85 %.

Prisen for å studere IT-administrator er ved TISIP Fagskole er kr 55 000,-.

Dette dekker skolepenger og eksamenskostnader for hele utdanningen.
I tillegg til dette kan det påløpe mindre kostnader til læremateriell, maksimalt 3000 kr (for eksempel lærebøker)

TISIPs Fagskoletilbud gir rett til å søke studielån og stipend fra Statens lånekasse etter gjeldende satser.
Dette forutsetter at du oppfyller ett av opptakskravene.

TISIPs Fagskoletilbud gir også rett til å søke om lån for å dekke skolepengene: http://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/Hvor-mye-ka n-du-fa/Lan-til-skolepenger/

Prismessig er tilbudet fra TISIP Fagskole et av de rimeligste i hele Norge.
For vel 55 000 kr kan du skaffe deg en yrkesrettet IT-utdanning, som gjør deg klar for en IT-jobb.

Datoer

Påmeldingsfrist:
Oppstart:

Skoleslutt:

Studiehåndbok

Studiehåndboka for 2015/2016 inneholder praktisk informasjon, fagplaner, forskrifter, reglement mm.