Jobbmuligheter

Raskt i arbeid

Utdanningen i IT-Administrator er yrkesrettet og skreddersydd med tanke på at du som student skal kunne gå rett ut i arbeid etter fullført eksamen.
Det er i skrivende stud stor etterspørsel etter kandidater med denne typen utdanning.
TISIP har gjort et grundig forarbeid med å avstemme denne utdanningen mot ulike bedrifter som ansetter IT-administratorer i Trondheimsområdet.
Utdanningen er tilpasset behovet i bedriftene slik at vi optimaliserer muligheten for at du kan gå rett ut i arbeid etter endt studium.
Les tilbakemelding fra bedriftene som har sett på tilbudet (link)

Lang erfaring og gode kontakter

TISIP har i samarbeid med Avdeling for Informatikk og e-læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbudt utdanningen innen IT via campus og Internett.
Vår erfaring og kompetanse i tillegg til våre kontakter i næringslivet i regionen vil være med på å sikre deg et relevant yrkesrettet utdanningstilbud med høy kvalitet og faglig relevanse.

Ikke alle skal bli ingeniør eller sivilingeniør

Våre studenter kommer i hovedsak fra to målgrupper. Den ene målgruppen er studenter fra videregående skole som ønsker å jobbe med IT og komme seg ut i arbeidslivet uten å sitte mange år på skolebenken først.
Den andre målgruppen er mennesker som har hatt en del år i arbeidslivet, men som ønsker å omskolerer seg eller dokumentere sin kunnskap inne IT, slik at de kan få en IT-relatert jobb en gang i nær framtid.
Vårt tilbud er optimalisert slik at du kan skaffe deg en yrkesrettet utdanning i løpet av bare 6 måneder.
Mange av dere som fullfører studiet hos oss vil senere når dere kommer ut i arbeid ta påfyll av kompetanse gjennom etter og videreutdanningskurs i den bedriften dere blir ansatt i. Dette betyr at man kan spesialisere seg innen ulike områder etter å ha fullført utdanning hos oss, men da ofte i kombinasjon med arbeidet i bedriften dere er ansatt i.

Sertifisering og jobb i hele Europa

TISIPs fagskoleutdanning i IT-administrator kan med gode nok resultater gi internasjonal EUCIP IT-administratorsertifisering.
Denne sertifiseringen er en standard som er utarbeidet av flere av dataforeningene i ulike land i Europa.
Dette betyr at dere får en internasjonal sertifisering som gjør det lettere for dere å søke arbeid også utenfor Norge om dere skulle ønske det.
Sertifieringen blir gitt av EUCIP Norge som er et heleid datterselskap av Den Norske Dataforening.
Dette er også en sikkerhet for deg som student i forhold til at innholdet i TISIPs Fagskoletilbud er relevant og yrkesrettet.
Hele utdanningen er skreddersydd av de ulike dataforeningene i Europa!

IT går aldri av moten

IT er en viktig del av de aller fleste funksjoner og bedrifter i det Norske samfunn.
Dette gjør at det vil være et stort behov for mennesker som kan administrere og drifte de ulike datanettverkene.
Som IT-administrator vil du være rett person for å gjøre denne jobben.
Dette er ikke arbeidsplasser som forsvinner, men et arbeidsområde som blir stadig mer utbredt som følge av at stadig flere bedrifter har behov for å vedlikeholde og administrere sine datanettverk.

Datoer

Påmeldingsfrist:
Oppstart:

Skoleslutt:

Studiehåndbok

Studiehåndboka for 2015/2016 inneholder praktisk informasjon, fagplaner, forskrifter, reglement mm.