Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskoleutdanningene ved TISIP er en av følgende:

a) fullført og bestått videregående opplæring

b) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev

c) minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i videregående trinn 1 og videregående trinn 2 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Søkere med annen utdanning og/eller praksis enn beskrevet ovenfor kan realkompetansevurderes for opptak.

Kun studenter som oppfyller opptakskravene har rett til fagskolepoeng og finansiering via Lånekassen.

Datoer

Påmeldingsfrist:
Oppstart:

Skoleslutt:

Studiehåndbok

Studiehåndboka for 2015/2016 inneholder praktisk informasjon, fagplaner, forskrifter, reglement mm.