Fagbeskrivelser

I dette faget lærer du om datamaskinens oppbygning og virkemåte. Faget skal gi en forståelse av moderne datamaskiners oppbygging og tekniske funksjon og gjøre deltagerne i stand til å utføre praktisk feilfinning, feilretting, teknisk vedlikehold og oppdatering av arbeidsstasjoner.

Fag 1 - Hardware

I dette faget lærer du om datamaskinens oppbygning og virkemåte. Faget skal gi en forståelse av moderne datamaskiners oppbygging og tekniske funksjon og gjøre deltagerne i stand til å utføre praktisk feilfinning, feilretting, teknisk vedlikehold og oppdatering av arbeidsstasjoner.

Fag 2 - Operativsystem

I dette faget lærer du å installere operativsystem fra CD eller over nett, samt konfigurere og vedlikeholde.
Grunnleggende forståelse for hvordan et moderne operativsystem er bygd opp og hvordan det virker.

Fag 3 - Microsoft Windows server

I dette faget lærer du: Installasjon av Windows server 2012 R2 tjenermaskin og tilkobling av arbeidsstasjoner med Windows 7/8/10. Brukeradministrasjon og hvordan sikkerheten i Windows server nettverk settes opp med bruk av Active Directory, DNS, deling, NTFS, grupper, domener og Group Policy. Oppsett av profiler, loginscript for brukere, utskriftmiljøet, distribusjon av OS og programvare, fjerndrifting og virtualisering.

Fag 4 - Nettverk, Microsoft SQL server, Excel, PowerShell og
SharePoint

I dette faget lærer du: Installasjon, oppsett og feilsøking av LAN,  VPN, trådløst nett, switch, ruter, brannmur, ruting, NAT, DHCP, IPv4, IPv6. Installasjon, oppsett og bruk av SQL-tjener. Grunnleggende Excel, makroprogrammering og utviklingsmiljøet i Excel. Benytte kommandoer og scripting i Powershell for Ã¥ forenkle og automatisere driften av Windows servere. Installasjon og oppsett av Sharepoint. Oppsett og bruk av webparts, Sites and Site Collections, Team Sites, Lister og Libraries, Home page, maler, Wiki, sikkerhet, dokumentdeling og søking.

Fag 5 - Microsoft System Center Configuration Manager

I faget System Center Configuration Manager lærere studentene å konfigurere og benytte utrulling av programvare, oppdateringer og operativsystemer.
System Center Configuration Manager installeres på en fysisk eller virtuell Windows Server 2012 maskin i et nettverk.

Datoer

Påmeldingsfrist:
Oppstart:

Skoleslutt:

Studiehåndbok

Studiehåndboka for 2015/2016 inneholder praktisk informasjon, fagplaner, forskrifter, reglement mm.