Faglige mål

Ved gjennomført studium skal studenten ha en grunnleggende forståelse av:

  • Oppbygging og virkemåte til en PC
  • Oppbygging og virkemåte til en server
  • Oppbygging og virkemåte til switcher, rutere og nettverk
  • Sikkerhet i nettverk og for brukerne
  • Kunne gi støtte til brukere av datamaskiner og nettverk
  • Kunne være med på å sette opp nettverk
  • Ha grunnleggende forståelse og bruk av Windows server 2003/2008 og av Linux
  • Ha kjennskap til og kunne konfigurere bruk av de viktigste protokoller
  • Ha forståelse av nettverksinfrastruktur
  • Kunne delta i utrulling av maskiner med programvare

Datoer

Påmeldingsfrist:
Oppstart:

Skoleslutt:

Studiehåndbok

Studiehåndboka for 2015/2016 inneholder praktisk informasjon, fagplaner, forskrifter, reglement mm.