Undervisningsopplegget

Studiet er nettbasert og følgene undervisningsformer og arbeidsmetoder vil bli benyttet:

  • Det vil bli lagt opp til en blanding mellom lærerstyrt, nettbasert undervisning (i form av video/leksjoner) og selvstudium. Studiene er i hovedsak individuelle.
  • Hver uke legges det ut leksjoner(lærestoff) med tilhørende oppgaver gjennom læringsplattformen itslearning. Leksjonene er skrevet av de fagekspertene som underviser i emnene og kan bestå av teoretisk gjennomgang og/eller videoer som viser hvordan emnet blir belyst.
  • Oppgavene skal i utgangspunktet løses innen 2 til 7 dager og studenten får tilbakemelding eller automatisk godkjenning på sine besvarelser.
  • For å løse oppgavene får studentene tilgang til de verktøy og tjenester som de skal lære om i leksjonen/emnet. Disse verktøy og tjenestene vil studentene få tilgang til programvare eller gjennom virtuelle maskiner. Eksempler på tjenester kan være Windows server, Exchange, SQL, Sharepoint og lignende.
  • Studentene vil også få veiledning fra faglærer på e-post, via Skype/Lync eller via læringsplattformen.
  • Fysisk samling (frivillig) - ikke gjennomført på en stund grunnet Korona.

Datoer

Påmeldingsfrist: 21.08.23 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 22.08.23

Skoleslutt: Juni 2025