Jobbmuligheter

Raskt i arbeid

Utdanningen i IT-Drift er yrkesrettet og skreddersydd med tanke på at du som student skal kunne gå rett ut i arbeid etter fullført studium. Dette forutsetter selvsagt at studenten har oppnådd læringsmålene i studiet.

Det er i skrivende stund etterspørsel etter kandidater med denne typen utdanning. TISIP har gjort et grundig forarbeid med å avstemme denne utdanningen mot ulike bedrifter som ansetter IT-driftere i Trondheims- og Osloområdet.

Utdanningen er tilpasset behovet i bedriftene slik at vi optimaliserer muligheten for at du kan gå rett ut i arbeid etter endt studium.

Lang erfaring og gode kontakter

TISIP har i mer enn 20 år samarbeidet med NTNU faggruppe Anvendt Informatikk (AIT) (tidligere Avdeling for Informatikk og e-læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag) og tilbudt utdanning innen IT via campus og Internett. Dette utdanningstilbudet leveres av TISIP.

Vår erfaring og kompetanse i tillegg til våre kontakter i næringslivet vil være med på å sikre deg et relevant yrkesrettet utdanningstilbud med høy kvalitet og faglig relevans.

Ikke alle skal bli ingeniør eller sivilingeniør

Våre studenter kommer i hovedsak fra to målgrupper. Den ene målgruppen er studenter fra videregående skole som ønsker å jobbe med IT og komme seg ut i arbeidslivet.

Den andre målgruppen er mennesker som har hatt en del år i arbeidslivet, men som ønsker å omskolere seg, få påfyll av kompetanse eller dokumentere sin kunnskap innen IT, slik at de kan få en IT-relatert jobb en gang i nær framtid.

Vårt tilbud er optimalisert slik at du kan skaffe deg en yrkesrettet utdanning i løpet av 2 år om du fullfører alle emner og tar studiet på heltid.

IT går aldri av moten

IT er en viktig del av de aller fleste funksjoner og bedrifter i det Norske samfunn. Dette gjør at det vil være et stort behov for mennesker som kan administrere og drifte de ulike datanettverkene. Med vår utdanning innen IT-Drift med fokus på grunnleggende IT-kunnskaper, kunnskaper innen IT-drift, IT-sikkerhet og programmering har du en komplett utdanning i forhold til mange gode jobber. I et lengre perspektiv er jobber innen Drift av IT ikke arbeidsplasser som forsvinner, men et arbeidsområde som blir stadig mer utbredt som følge av at stadig flere bedrifter har behov for å vedlikeholde og administrere sine datanettverk og IT-løsninger.

Datoer

Påmeldingsfrist: 21.08.23 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 22.08.23

Skoleslutt: Juni 2025