Opptakskrav

Det formelle opptakskravet for fagskoleutdanningen er:

 1. fullført og bestått videregående opplæring - generell studiekompetanse/studieforberedende
  (i henhold til prøveordning, F-02-13, gjeldende fra 4.9.2013)

 2. fullført og bestått videregående opplæring - fag- og yrkeskompetanse innen
  IKT servicefag.

Søkere med annen utdanning og/eller praksis enn beskrevet ovenfor kan få vurdert sin realkompetanse for eventuelt opptak. Vurdering av realkompetanse reguleres etter egne retningslinjer.

Søkere som tilfredsstiller det generelle opptakskravet i punkt a og b ovenfor skal ikke få vurdert sin realkompetanse.

Vurdering av realkompetanse foretas av rektor i samarbeid med studieleder.

For å få godkjent realkompetanse må søkeren:

 • være gammel nok til å kunne ha fullført videregående opplæring, vanligvis 19 år eller eldre.

I tillegg må søkeren oppfylle ett av følgende krav:

 • ha relevant praksis og realkompetanse i fag tilsvarende yrkesfaget (IKT-servicefag) i videregående opplæring
 • ha erfaring/praksis som dekker læreplanen for videregående opplæring som gir fullført og bestått videregående opplæring - generell studiekompetanse/studieforberedende

Erfaring/praksis som kan gi realkompetanse for yrkesfaget (IKT-servicefag) er f. eks:

 • erfaring i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon ved anskaffelse, installasjon, drift og vedlikehold av IKT-systemer
 • erfaring i bruker- og driftsstøtte, service og samhandling med brukere og leverandører av IKT-systemer og -tjenester. Erfaring i dokumentasjon, veiledning og problemløsning.
 • relevant praksis i IT-butikk/små-elektriskbutikk, ansvarlig for nettsted, arrangements­komité for LAN-party, mye bruk av PC og ulike programmer i jobb, drifting av nettverk, programmerer.

Listen er ikke uttømmende

Studenten må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Dette fordi man må tilegne seg kunnskap ved å lese, skrive og forstå innhold i faglitteratur. Engelsk faglitteratur forekommer også. Ferdighetene skal ligge på et nivå som tilsvarer den kompetansen som oppnås ved Norsk/Engelsk VG1 (studieforberedende), Norsk/Engelsk VG2 (yrkesfaglige utdanningsprogram) og vurderes opp mot kompetansemålene. Alternativt kan søkeren ha tatt test i norsk høyere nivå - og ha bestått Bergenstesten.

Datoer

Påmeldingsfrist: 21.08.23 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 22.08.23

Skoleslutt: Juni 2025