Prisinformasjon

Fagskoleutdanningen går over 2 år.

Fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT og gir totalt 120 studiepoeng.

Prisen for å studere 2-årig IT-Drift på nett ved TISIP Fagskole er kr 35 000,- per semester.
Om man velger å plukke enkeltemner og styre framdriften i studiet selv er prisen 7000,- kr per emne på 6 studiepoeng.

Prisen per semester på 35 000,- kr dekker skolepenger og eksamenskostnader for ett semester.

I tillegg til dette kan det påløpe mindre kostnader til læremateriell, maksimalt 2000 kr per semester (for eksempel lærebøker)

TISIPs Fagskoletilbud gir rett til å søke støtte fra Statens lånekasse. Dette forutsetter at du oppfyller ett av opptakskravene.

TISIPs Fagskoletilbud gir også rett til å søke om lån for å dekke skolepengene hos Statens lånekasse.

TISIP Fagskole er godkjent av NOKUT og gir Studiepoeng.

Datoer

Påmeldingsfrist: 21.08.23 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 22.08.23

Skoleslutt: Juni 2025