Datoer

Påmeldingsfrist: 20.08.22 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 23.08.22

Skoleslutt: Juni 2024