Faglige mål

Studiet har en varighet på 2 år (4 semester) fulltid/eventuelt 4 år delttid.
Det er også mulig å gjennomføre enkeltemner og styre framdriften selv, men dette kan hindre finansiering og lån fra Lånekassen.

De faglige målene ved studiet er beskrevet gjennom læringsutbyttene vi forventer at studentene skal nå (læringsmålene ligger på nivå 5.2 i NKR):

IT-drift

KUNNSKAP (K), FERDIGHET (F) og GENERELL KOMPETANSE (G)

K1

Kandidaten har kunnskap om servere, nettverk, operativsystemer og om programvare for drifting av datasystemer og de arbeidssteg som gjennomføres ved planlegging, installasjon, overvåking og drift av servere og nettverksløsninger, samt verktøy for å gjennomføre prosessene.

K2

Kandidaten har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet og Best Practice for IT-drift.

K3

Kandidaten kjenner til IKT-bransjen generelt og hvilken rolle drift av praktiske IKT-løsninger har innen IT-bransjen. Kandidaten har kjennskap til arbeidsoppgaver som typisk må dekkes innen førstelinje support, daglig drift og deltagelse i driftsplanlegging. Kandidaten er klar over bransjens krav til omstilling og oppdatering.

K4

Kandidaten kan oppdatere sine yrkesfaglige kunnskaper og har innsikt i egne utviklingsmuliheter.

K5

Kandidaten forstår den betydning sikre og effektive drifts- og nettverks­løsninger har for enkeltpersoner, organisasjoner og samfunnet generelt. Kandidaten har også noe kjennskap til IKT-bransjens historie og bidrag til effektivitet, miljøforbedringer og fleksibilitet i arbeidslivet som gir økt verdiskapning.

K6

Kandidaten kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav..

 

 

F1

Kandidaten kan veilede og gi support i førstelinje- og andrelinjetjeneste som IT-drifts­konsulent. Kandidaten kan delta i planleggingen og realiseringen av servere, datanettverk og standardapplikasjoner og kan gjøre rede for sine faglige valg.

F2

Kandidaten kan gjennomføre feilsøking i programvare og enheter i nettverket. Kandidaten kan installere og oppgradere datamaskiner med hardware, operativsystem og programvare.

F3

Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff ved hjelp av søkemotorer, forum og leverandørressurser for løse problemer knyttet til it-drift.

F4

Kandidaten kan kartlegge og identifisere vanlige driftsproblem som for eksempel feil bruk av programvare, ytelsesproblemer og behov for oppdateringer. Kandidaten kan løse problemene selv eller identifisere behov for tiltak som andre kan gjennomføre.

F5

Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

 

 

G1

Kandidatenkan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter i IT-drift alene og som deltaker i gruppe.

G2

Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning innen yrkesutøvelsen av IT-drift.

G3

Kandidaten kan ved kontakt med fagfeller og kunder se deres behov for løsninger og utføre relevante driftsoppgaver.

G4

Kandidaten kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn i IT-drift og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.

G5

Kandidaten kan utvikle og foreslå arbeidsmetoder som kan benyttes i daglig drift av datasystemer og kan vurdere eget arbeid i forhold yil gjeldende normer. Kandidaten kan vurdere konsekvenser ved å utføre driftsarbeidet selv eller ved å benytte andres tjenester eller sky-tjenester.

Datoer

Påmeldingsfrist: 21.08.23 (fortsatt plasser igjen)
Oppstart: 22.08.23

Skoleslutt: Juni 2025