Om TISIP

Tisip er en privat FoU-stiftelse. Stiftelsen ble etablert den 17.12.85 basert på gaver fra Den Norske Dataforening / Trøndelag og Norsk Data A/S.

Tisip har som formål å drive forskning og kompetanseformidling for å øke verdiskapningen i samfunnet. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT.

Tisip driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IKT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Tisip er ekspert på nettbasert undervisning og samarbeider om utvikling og gjenn-omføring av kurstilbud med en lang rekke universitet og høgskoler og med private aktører.

Tisip kan vise til mange oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitetsområder:

  • FoU knyttet til IKT og e-læring
  • Utvikling av nettbasert læremateriell
  • Fagskoleutdanning innen IT
  • Utgivelse av IKT-bøker i samarbeid med norske og utenlandske forlag
  • Nettkurs innen IT som gir studiepoeng
  • Portal og studiesenter for nettbaserte utdanningstilbud
Styret i TISIP
Periode: 1.2.20 - 31.1.23Leder: Thorleif Hjeltnes

Nestleder: Erik Fremstad
Medlemmer:
Bjørn Klefstad
Tove Hepsø
Trude Reinsberg
Varamedlemmer:
Arne Bjørn Mikalsen
Anne Wally Ryan

Styret i TISIP fagskole
Fra TISIP styret:
Styreleder Thorleif Hjeltnes
Nestleder Erik Fremstad
Medlem Trude Reinsberg
Medlem Tove Hepsø
Medlem Bjørn Klefstad

Ansattrepresentant:
Grethe Sandstrak
Personlig varamedlem:
Tor Ivar Melling

Studentrepresentant:
Stine Hansen
Personlig varamedlem:
Andreas Fauske