Styret i TISIP
Periode: 1.2.20 - 31.1.23Leder: Thorleif Hjeltnes

Nestleder: Erik Fremstad
Medlemmer:
Bjørn Klefstad
Tove Hepsø
Trude Reinsberg
Varamedlemmer:
Arne Bjørn Mikalsen
Anne Wally Ryan

Styret i TISIP fagskole
Fra TISIP styret:
Styreleder Thorleif Hjeltnes
Nestleder Erik Fremstad
Medlem Trude Reinsberg
Medlem Tove Hepsø
Medlem Bjørn Klefstad

Ansattrepresentant:
Grethe Sandstrak
Personlig varamedlem:
Tor Ivar Melling

Studentrepresentant:
Stine Hansen
Personlig varamedlem:
Andreas Fauske