TISIP faglærere / ressurspersoner
Daglig leder og styreleder Thorleif Hjeltnes


Stilling: Dosent

E-post: thorleif.hjeltnes@tisip.no
Telefon: 952 93 091

Ansvarsområder: Administrasjon av TISIP, faglærer i Grunnleggende IT og digitalisering.


Fagområder: e-læring, programutvikling, datamodellering og databaser, programansvarlig for forskning og strategi


Rektor Tor Atle Hjeltnes


Stilling: Førstelektor

E-post: tor.a.hjeltnes@tisip.no

Telefon: 905 51 702


Ansvarsområder: Rektor for TISIP fagskole, faglærer i Forvaltning av programvareprodukter og markedsforståelse.


Fagområder: markedsorientert produktutvikling, entreprenørskap og økonomisk styring


Studieleder Bjørn Klefstad


Stilling: Førstelektor
E-post: 
bjorn.klefstad@tisip.no
Telefon: 416 36 201

Ansvarsområder: Studieleder for TISIP fagskole, faglærer i Datakommunikasjon og infrastruktur, IT-Tjenesteforvaltning,

Avsluttende prosjekt.


Fagområde: datakommunikasjon, systemforvaltning, informasjonssikkerhetsstyring, programmering, prosjektarbeid, ITIL, EUCIP.


Faglærer Knut Arne Strand

Stilling: Førsteamanuensis

E-post: knut.a.strand@tisip.no
Telefon: 932 41 039

Ansvarsområder: Faglærer i Forvaltning av programvare-produkter og markedsforståelse, IT-Tjenesteforvaltning.


Fagområde: utvikling, leveranse og forvaltning av informasjonssystemer.


Faglærer Grethe Sandstrak


Stilling: Førstelektor

E-post: grethe.sandstrak@tisip.no
Telefon: 970 21 238

Ansvarsområder: Faglærer i Programmering i Java, Innføring i IT-Tjenesteforvaltning​


Fagområde: programmering(Java, C#, VB og C++), objektorientering, web-programmering, prosjektarbeid, systemutvikling og velferdsteknologi.


Faglærer Jostein Lund

Stilling: Universitetslektor
E-post: 
jostein.lund@tisip.no
Telefon: 400 46 620

Ansvarsområder: Faglærer i Office 365​,

Drift av Windows server​, Virtualisering av servere og nettverk​.


Fagområde: databaser, nettverk, drift av datasystemer, datasikkerhet, datamaskinteknikk, applikasjonsutvikling


Faglærer Tore Mallaug

Stilling: Høgskolelektor
E-post: 
tore.mallaug@tisip.no
Telefon: 992 38 232

Ansvarsområder: Faglærer i Databaser.


Fagområde: databaser, datamodellering, systemarbeid, XML-teknologi, helse-IT.

 


Faglærer Aleksander Tandberg​


Stilling: Avdelingsingeniør
E-post: 
aleksander.tandberg@tisip.no

Telefon:

Ansvarsområder: Faglærer i Automatisering i PowerShell.


Fagområde: utvikling, drift og vedlkehold av datalaboratorier og IT-systemer.


 


Faglærer og IT-ansvarlig Tor Ivar Mellding

Stilling: Universitetslektor
E-post: 
tor.i.melling@tisip.no

Telefon: 906 62 483


Ansvarsområder: Faglærer i Microsoft 365 for systemansvarlige, Infrastructure as Code.


Fagområde: utvikling, drift og vedlkehold av datalaboratorier og IT-systemer, virtualisering, moderne kontortjenester.

 


Faglærer Svend Andreas Horgen

Stilling: Førstelektor
E-post: 
svend.a.horgen@usn.no

Telefon: 951 49 731


Ansvarsområder: Faglærer i Digital sikkerhet, Programmering i PHP.


Fagområde: pedagogisk bruk av IKT i undervisning, e-læring, medieproduksjon, digitalisering.

 


Faglærer Henrik Johnsen

Stilling: Avdelingsingeniør
E-post: 
henrik.johnsen@tisip.no

Telefon: 905 71 814


Ansvarsområder: Faglærer i Linux, IT-sikkerhet og etisk hacking.


Fagområde: Utvikling, drift og vedlikehold av datalaboratorier og IT-infrastruktur.

 


Faglærer Eivind Krieg Lysø

Stilling: Faglærer
E-post: 
eivinkly@stud.ntnu.no

Telefon:


Ansvarsområder: Faglærer i Grunnleggende IT og digitalisering, Avsluttende prosjekt.


Fagområde: IT-støttet bedriftsutvikling, digital samhandling, kryptovaluta

 


Faglærer Stian Myrtrøen

Stilling: Faglærer
E-post: 
stian.myrtroen@tisipfagskole.no

Telefon:


Ansvarsområder: Faglærer i Office 365.


Fagområde: Microsoft 365, Microsoft Power Platform, digital samhandling, moderne arbeidsplasser, konsulenttjenester

 


IT-sikkerhet Mads Eilertsen

Stilling: Avdelingsingeniø
E-post: 
mads.e.eilertsen@ntnu.no

Telefon: 73559545


Ansvarsområder: UNIX, databaser, datakommunikasjon, DNS, DHCP .


Fagområde: UNIX, databaser, datakommunikasjon, DNS, DHCP

TISIP er en nettverks-
organisasjon. Stiftelsen har 5 fast tilsatte og ca 50 tilsatte i 2-erstillinger eller tilknyttet prosjektene.