Strategisk plan for TISIP 2018 - 2023

Gjennom mange år med forskning og utvikling har TISIP tilegnet seg mye kompetanse og erfaring innenfor utvikling og produksjon av e-læring. Sammen med NTNU har TISIP utviklet metoden Concurrent design (CCD). CCD anvender vi blant annet til design av e-læringsløsninger, prosjektledelse og utvikling av anbud.

TISIP skal utvikle en helhetlig strategi. Det innebærer at arbeidsområdene skal ha positive synergieffekter på hverandre. Aktivitetene innen alle områdene skal drives slik at de minst er økonomisk selvstendige og også bidrar til å dekke stiftelsens felles utviklings- og driftskostnader.

Utdrag av de 4 strategiområdene i TISIP:

Strategier for FoU

Forskningen i TISIP skal ha som formål å frambringe ny kunnskap i et samfunnsnyttig perspektiv. TISIP er godkjent som selvstendig forskningsstiftelse av Forskningsrådet i august 2018.

Strategier for fagskolen

TISIP fagskole har som formål å tilby godkjent fagskoleutdanning i henhold til Lov om fagskoleutdanning innen drift av datasystemer. Hovedfokus fra høsten 2019 er et 2-årig nettbasert tilbud.

Concurrent design (CCD) og e-læring

Concurrent design er en datastøttet metode for utvikling av flerfaglige løsninger. TISIP bistår kunder med kurs, CCD-rom og tilpasning av metoden til ulike formål. TISIP har blant annet benyttet metoden i tre EU-prosjekt.

Nettbaserte enkeltfag og kurs

Formålet med kursvirksomheten er å dekke behovet for ny kunnskap i bedrifter, offentlige etater og for enkeltpersoner. TISIP driver nettstedet www.itfag.no og tilbyr emner som både benyttes i TISIP fagskole og som EVU-fag.

Les hele strategiplanen.

Strategisk plan
2018-2023:


Norsk utgave

Strategic plan
2018-2023:


English edition