Søtte til FoU

Her finner du søknadsskjemaer som skal benyttes hvis du ønsker å søke om støtte fra Tisip. Det er skjemaer for store og små FoU-prosjekter, samt skjema for søknad om støtte til studentaktivteter.

Retningslinjer
Søknadsskjema

Retningslinjer små FoU-tiltak
Søknadsskjema små FoU-tiltak

Støtte til studentaktiviteter
Søknadsskjema

TISIP er en nettverks-
organisasjon. Stiftelsen har 5 fast tilsatte og ca 50 tilsatte i 2-erstillinger eller tilknyttet prosjektene.