TISIP ansatte
Daglig leder og styreleder Thorleif Hjeltnes


Stilling: Dosent

E-post: thorleif.hjeltnes@tisip.no
Telefon: 952 93 091

Ansvarsområder: Administrasjon av TISIP, faglærer i Grunnleggende IT og digitalisering.


Fagområder: e-læring, programutvikling, datamodellering og databaser, programansvarlig for forskning og strategi.


Rektor Tor Atle Hjeltnes


Stilling: Førstelektor

E-post: tor.a.hjeltnes@tisip.no

Telefon: 905 51 702


Ansvarsområder: Rektor for TISIP fagskole, faglærer i Forvaltning av programvareprodukter og markedsforståelse.


Fagområder: markedsorientert produktutvikling, entreprenørskap og økonomisk styring.


Studieleder Bjørn Klefstad


Stilling: Førstelektor
E-post: 
bjorn.klefstad@tisip.no
Telefon: 416 36 201

Ansvarsområde: Studieleder for TISIP fagskole, faglærer i Datakommunikasjon og infrastruktur,
IT-Tjenesteforvaltning, avsluttende prosjekt.


Fagområde: datakommunikasjon, systemforvaltning, informasjonssikkerhetsstyring, programmering, prosjektarbeid, ITIL, EUCIP.


Forsker Knut Arne Strand

Stilling: Førsteamanuensis

E-post: knut.a.strand@tisip.no
Telefon: 932 41 039

Ansvarsområde: Faglærer i Forvaltning av programvare-produkter og markedsforståelse, IT-Tjenesteforvaltning.


Fagområde: utvikling, leveranse og forvaltning av informasjonssystemer.


økonom Monica Storvik

Stilling: Førstelektor

E-post: monica.storvik@tisip.no
Telefon: 970 42 350

Ansvarsområde: Administrativt arbeid innenfor økonomi


Fagområde: administrativt arbeid innenfor økonomi og personal, økonomisk styring, bedriftsøkonomi,
organisasjon og ledelse og multidisiplinær samhandling.


Studieveileder Ingrid Island

Stilling: Førstekonsulent

E-post: ingrid.island@tisip.no
Telefon: 922 42 201

Ansvarsområde: Studieveileder TISIP fagskole,
oppfølging av studieplaner, administrasjon av eksamen.


Fagområde: eksternfinansiert virksomhet (FU-adm), studieadministrasjon, studieveiledning.Styret i TISIP
Periode: 1.2.23 - 31.1.26Leder: Thorleif Hjeltnes

Nestleder: Erik Fremstad
Medlemmer:
Bjørn Klefstad
Tove Hepsø
Trude Reinsberg
Varamedlemmer:
Roar Grønhaug
Emilie Moe Gjerde

Styret i TISIP fagskole
Fra TISIP styret:
Styreleder Thorleif Hjeltnes
Nestleder Erik Fremstad
Medlem Trude Reinsberg
Medlem Tove Hepsø
Medlem Bjørn Klefstad

Ansattrepresentant:
Grethe Sandstrak
Personlig varamedlem:
Tor Ivar Melling

Studentrepresentant:
Anders Grøndahl
Personlig varamedlem:
Kjetil Jacobsen